หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร
Email This Print This 

ภาพรวมกองทุน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ประเภทกองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองปิด ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
นโยบายการลงทุน ระดมเงินทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ โครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ดังต่อไปนี้
  • สิทธิการเช่าที่ดินจากบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด เป็นระยะเวลา 30 ปี
  • สิทธิการเช่าสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้แก่อาคารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย รวมถึงระบบสาธารณูปโภคจากบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 30 ปี
  • กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจโรงแรม
เหมาะสำหรับ นักลงทุนที่คาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอในรูปของเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของกองทุนรวม
วันที่จดทะเบียนกองทุน 25 กันยายน 2551
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 13 ตุลาคม 2551
จำนวนเงินทุนโครงการ 3,200 ล้านบาท
จำนวนหน่วยลงทุน 320 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (ณ วันจัดตั้งกองทุน)
9.7202 บาท (ณ ปัจจุบัน)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
อายุโครงการ/วันสิ้นสุดกองทุน ไม่กำหนด
ผู้เช่าช่วง บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ไม่มี
(ปัจจุบันโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย อยู่ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน))
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าประเมิน (ณ วันลงทุน) 3,400 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2551) โดบบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จำกัด
3,491 ล้านบาท (ณ วันที่ 17 เมษายน 2551) โดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
มูลค่าประเมิน (ล่าสุด) 3,332 ล้านบาท (ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554) โดยบริษัท บรูค เรียลเอสเตท จำกัด


รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนโครงการโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย

เจ้าของทรัพย์สิน ที่ดิน และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจโรงแรม บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด อาคารโรงแรม และระบบสาธารณูปโภค บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง บริเวณหาดเฉวง อาคารเลขที่ 38/2 หมู่ 3 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันเริ่มเปิดดำเนินการ 18 มิถุนายน 2538

ลักษณะพื้นที่โดยรวม

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่จำนวน 25-1-4.7 ไร่ ประกอบด้วยอาคารห้องพัก จำนวน 7 อาคาร ซึ่งมีทางเชื่อมต่อกัน อาคารแต่ละหลังมีจำนวน 4 ชั้น มีห้องพักทั้งสิ้น 202 ห้อง ซึ่งมี 6 รูปแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

พื้นที่ จำนวนห้อง พื้นที่ (ตารางเมตร)
พื้นที่ห้องพัก
202
7,208
- Deluxe Ocean Facing
112
3,584
- Deluxe Ocean Facing-The Club
55
1,760
- Pool Suite- The Club
22
880
- 1 Bed Suite
6
396
- 1 Bed Pool Suite-The Club
6
480
- Royal Suite
1
108
พื้นที่ร้านอาหาร
-
1,545
พื้นที่ร้านค้า
-
373.5
พื้นที่จอดรถยนต์
-
450
พื้นที่ส่วนกลาง
-
5,052
พื้นที่นอกอาคาร
-
24,251
รวม
38,880

ร้านอาหาร

ชื่อร้านอาหาร ประเภท จำนวนที่นั่ง
Zico’s
บราซิล
128(ร้านอาหาร) 105 (บาร์)
Palm Grove
นานาชาติ
135
Spice Island
ไทย
105
Islander
ล็อบบี้ บาร์
62
Hagi
ญี่ปุ่น
50
Seabreeze
เทอร์เรซ บาร์
55
The Deli
เบเกอรี่
25
Dip & Sip
บาร์ สระว่ายน้ำ
20
Piccolo
คอฟฟี่ช็อป
20

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ อาทิ สระว่ายน้ำส่วนตัว (เฉพาะห้องพักประเภท Pool Suite-The Club และ 1 Bed Pool Suite-The Club) มินิบาร์ ตู้นิรภัย โทรศัพท์ อินเตอร์เนตไร้สาย ไดร์เป่าผม เครื่องทำชาและกาแฟ ทีวีจอแบน เครื่องเล่น DVD เป็นต้น
ส่วนบริการอื่นๆ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย มีการให้บริการอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่โรงแรม อาทิ สปา Cenvaree จำนวน 12 ห้อง บริการกีฬาทางน้ำและดำน้ำ สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส ห้องซาวน่า จากุซซี่ ห้องออกกำลังกาย วอลเล่ย์บอล ห้องประชุม ศูนย์บริการธุรกิจ (Business Centre) ที่จอดรถยนต์จำนวน 18 คัน Children’ s Club สนามเด็กเล่น และร้านค้าต่างๆ
ระบบสาธารณูปโภค ลิฟท์จำนวน 2 ชุด โดยแบ่งเป็นลิฟต์โดยสาร 1 ชุด และลิฟต์สำหรับขนของ 1 ชุด พร้อม ระบบป้องกันอัคคีภัย (เครื่องตรวจจับควันและความร้อน) ระบบสปริงเกอร์ในอาคาร ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายอากาศ


ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การเสนอขายครั้งแรก : ไม่มี
การเพิ่มเงินทุน : ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.50 ของราคาที่เสนอขายต่อหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินกำหนด
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด


ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาทต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 3 แสนบาทต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 3 แสนบาทต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ไม่มี
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุน ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาเพิ่มเติมในการลงทุนในหรือจำหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในหรือจำหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละครั้ง
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาอื่นๆ ตามจำนวนที่จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมจัดตั้งกองทุน ตามจำนวนที่จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน
  • กรณีเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนเงินที่จำหน่ายได้
  • กรณีมีการเพิ่มทุน : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนเงินที่ระดมทุนได้ในแต่ละครั้ง
  • กรณีอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง ในอัตราไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของจำนวนเงินที่จำหน่ายได้
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย การเสนอขายครั้งแรก : ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียนกองทุน
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันสิ้นปีบัญชีก่อนหน้า
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามจำนวนที่จ่ายจริง หรือ ตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน