หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร
Email This Print This 

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

Reach us by phone : 66-2673-3888

or mail to
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2673-3999
โทรสาร : 0 2673-3988
อีเมล์ : ka.customer@kasikornasset.com