หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร
Email This Print This 

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 พฤศจิกายน 2560 ถึง 08 ธันวาคม 2560
ดาวน์โหลด ราคาย้อนหลัง ในรูปแบบ CSV/Excel ไฟล์
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(10/11/2560 ถึง 23/11/2560)
4.90 4.92 4.80 4.88 1,718,700
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(10/10/2560 ถึง 09/11/2560)
4.66 4.92 4.66 4.90 4,232,000
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
08/12/2560 5.05 5.10 5.05 5.05 136,100
07/12/2560 5.05 5.10 5.05 5.05 121,900
06/12/2560 5.10 5.10 5.05 5.05 279,000
04/12/2560 5.10 5.10 5.05 5.05 117,200
01/12/2560 5.00 5.10 5.00 5.10 64,400
30/11/2560 5.10 5.15 4.92 5.05 448,800
29/11/2560 5.25 5.30 5.10 5.20 1,191,400
28/11/2560 4.92 5.35 4.92 5.25 2,384,300
27/11/2560 4.90 4.94 4.88 4.92 424,000
24/11/2560 4.88 4.92 4.88 4.92 141,100
23/11/2560 4.90 4.90 4.86 4.88 97,700
22/11/2560 4.90 4.92 4.88 4.88 165,800
21/11/2560 4.88 4.90 4.88 4.90 188,300
20/11/2560 4.88 4.88 4.86 4.88 15,600
17/11/2560 4.88 4.88 4.86 4.88 318,700
16/11/2560 4.84 4.88 4.84 4.88 125,900
15/11/2560 4.82 4.84 4.80 4.84 142,600
14/11/2560 4.86 4.86 4.84 4.84 223,400
13/11/2560 4.90 4.90 4.86 4.86 360,900
10/11/2560 4.90 4.92 4.88 4.92 79,800
09/11/2560 4.90 4.92 4.90 4.90 64,500
08/11/2560 4.90 4.92 4.86 4.92 108,600
07/11/2560 4.88 4.92 4.88 4.90 72,000
06/11/2560 4.90 4.90 4.86 4.88 150,700
03/11/2560 4.90 4.92 4.88 4.90 264,700
02/11/2560 4.90 4.92 4.88 4.90 105,400
01/11/2560 4.92 4.92 4.88 4.90 152,900
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น